O nás

Sapfir - chráni už rokov

Upozornenie: Spoločnosť SAPFIR je vyvojarom, výrobcom a vlastníkom technológie MPH SAPFIR, s ňou spojených systémov a súvisiacich produktov a značiek. 

Spoločnosť SAPFIR nerealizuje predaj, distribúciu alebo inštalácie na územi žiadného štátu. V prípade záujmu o cenovu ponuku, návrh a projektovanie systému – kontaktujte regionálnych distribútorov vo vašom regióne.

Spoločnosť Sapfir s.r.o. pôsobi na slovenskom a medzinárodnom trhu už viac ako 20 rokov. 

Sapfir pôsobi v sfére know-how podníkania kde ma celkovo viac ako 40 patentov,  viac ako 10 medzinárodných certifikátov a 5 medzinárodných ocenení.

Už od začiatku bolo v sfére požiarnej bezpečnosti hlavným cieľom spoločnosti vytvoriť inovatívnu, dostupnu a jednoduchu platformu požiarnej ochrany, ktorá môže byť používaná vo všetkych sférach podnikania.

Práve toto riešenie umožnil vývoj a sériová výroba Modulov Práškového Hasenia – skrátene MPH.

Systémy na báze MPH sú šetrne k životnému prostrediu a spotrebe vody – preto sú na zozname Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) v zozname odporúčaných výrobkov.

Druhým významným prvkom systémov je Teplotný Požiarný SpúšťačTPS.

Kombinácia týchto dvoch prvkov umožnila vytvorenie unikátnych, individuálnych a dostupných systémov hasenia požiarov, ktoré je možne použiť takmer v každej situácií v každom odvetví.

Od začiatku seriovej výroby spoločnosť Sapfir s.r.o. navrhla niekoľko tisíc požiarných systémov a viac ako 1500 z nich aj úspešne implementovala.

 

 

0
Úspešných projektov

Naša spoločnosť sa však nezastavuje na dosiahnutom a neustále pokračuje vo vývoji nových typov hasiacich systémov a teplotných snímačov do ktorých premieta svoje know-how a skúsenosti nadobudnute v tomto odvetví.

Sapfir - Chránime to, na čom Vám záleži

MPH-0.65

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.