SAPFIR LOKO

SAPFIR LOKO

Systémy SAPFIR LOCO sú určené na ochranu motorových vozidiel, najmä – autobusov a lokomotív.

Môžu byť ale použité aj na ochranu vagónov, čerpacích staníc, dielní a parkovacích miest. Je všeobecne platné, že dany typ systémov sa inštaluje na objekty, ktoré sú vystavené ťažšiemu prostrediu či už z hľadiska teplotného alebo chemického vplyvu.

Sú to tiež systémy, ktoré sa používajú v prípade, že je potrebné zaistiť signalizáciu alebo hasenie spôsobom, kedy prostriedky hasenia alebo detekcie nemôžu byť umiestnené bezprostredne na mieste detekcie alebo hasenia (napríklad motorové odseky) z vyššie uvedených dôvodov.

Daný typ systémov sa ukázal ako efektívne a dostupne riešenie na ochranu vozidiel, vlakov, prostriedkov hromadnej dopravy a ťažných a dopravných strojov.

 

Z čoho systém pozostáva?

V závislosti od podrieb daného prostriedku môže systém obsahovať následujúce komponenty:

*Hasiaci systém na základe MPH SAPFIR

*Automatický senzor TPS-01/ TPS-02 / TPS-03

*Manuálny senzor TPS-01-M

*LED indikátor funkčnosti systému

*Manuálne aktivačné tlačidlo

*Zvukovú a svetelnú sirénu

 

 

Ako sú komponenty systému prepojene medzi sebou?

Na prepojenie všetkych komponentov systému medzi sebou používame HUB, ktorý bol vyvinutý a je vyrábaný našou spoločnosťou – SA-01.12 “FIREHAWK”.

Umožňuje prepojenie všetkych komponentov systému pasviným spôsobom, ktorý nevybija 12 V batériu vozidla, umožňuje kontrolu systému a pohotovostného režimu stlačením jedného tlačidla, zapojenie sirény, aktiváciu manuálnym a automatickým spôsobom a ďalšie funkcie. Toto všetko je dostupne v kompaktnom formáte, ktorý sa jednoducho schová do akéhokoľvek vozidla alebo zariadenia. 

Viac informácií o konkrétnych riešeniach Vám radi poskytneme na požiadanie.

Príklady realizovaných systémov

Zaujali Vás systémy SAPFIR LOKO? Napíšte nám

MPH-0.65

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.